Stamrecht BV

Voordelen:

 • U kunt zelf bepalen op welke manier u de ontslagvergoeding belegt of spaart;
 • U kunt de uitkering op ieder gewenst moment laten ingaan of stopzetten als u een nieuwe baan vindt en de maandelijkse uitkeringen niet meer nodig heeft;
 • Wie voor zichzelf wil beginnen, mag het geld in een stamrecht BV gebruiken om te investeren in de eigen onderneming.

Wat is een stamrecht BV ?

Een Stamrecht BV kunt u zien als uw eigen persoonlijke verzekeringsmaatschappij. U bent als oprichter van de BV tevens directeur-grootaandeelhouder (DGA). Alle activiteiten van de BV met betrekking tot de stamrechtverplichting moeten voldoen aan de fiscale eisen en doelstellingen; het geld beheren om een bepaald rendement (dat afgesproken is in de stamrechtovereenkomst  tussen de BV en natuurlijk persoon) voor de belegger (uzelf) te behalen. De oprenting wordt vastgelegd in een stamrecht overeenkomst.

Het vermogen in uw stamrecht BV kunt u vervolgens op verschillende manieren inzetten als belegging:

Beleggingsmogelijkheden:

 • Aandelen;
 • Obligaties;
 • Onroerend goed;
 • Verstrekking van lening of hypotheek (DGA, Familie, Derden)
 • Herbeleggen van gelden bij een verzekeraar: vast stamrecht, flexibel stamrecht, etc.

 

Stamrecht BV als Werk BV

In de Stamrecht BV kan ook een onderneming worden uitgeoefend. Ten aanzien van het stamrecht gelden een aantal fiscale voorschriften. Zo mag het stamrecht niet als onderpand dienen voor verkregen leningen. Hier dient rekening mee te worden gehouden bij het aangaan van verplichtingen met derden door de BV.

 

Flexibel Stamrecht – stamrecht dekkingspolis (zakenpolis).

Ook kan in een Stamrecht BV een dekkingspolis worden gearrangeerd.

Bij een stamrecht-dekkingspolis treedt de B.V. als verzekeringnemer op. De verzekering dient als belegging van de gelden, waarop de stamrechtverplichting rust. Uit de stamrecht-dekkingspolis kan men op ieder gewenst moment een onttrekking aan de verzekering doen teneinde hiermede een direct ingaande lijfrente aan te kopen. De duur van de aan te kopen direct ingaande lijfrente dient aan het zogenaamde 1% sterftekanscriterium te voldoen. Dit betekent dat de sterftekans tijdens de duur van het contract tenminste 1% bedraagt.

 

Voordelen van Stamrecht BV inclusief stamrecht-dekkingspolis.

 1. Het voordeel van de stamrecht-dekkingspolis in combinatie met de Stamrecht BV is de grote flexibiliteit. Indien de lijfrente gerechtigde tijdens de uitkeringsperiode weer ander (arbeids)inkomen verwerft, vloeit de uitkering uit hoofde van de stamrecht-dekkingspolis naar de BV, terwijl de BV de uitkering niet door hoeft te betalen aan de werknemer. De BV kan vervolgens het geld weer tijdelijk in een andere beleggingsvorm onderbrengen teneinde rendement te verwezenlijken. Omdat de BV geen uitkeringen verricht aan de werknemer zijn de gelden nog niet aan heffing van inkomstenbelastingheffing onderhevig;
 2. Zolang de lijfrente gerechtigde geen baan heeft gevonden, kan men een uitkering laten doen uit hoofde van de stamrecht-dekkingspolis via de BV om het inkomen aan te vullen;
 3. De onttrekkingen hoeven niet de gehele waarde te beslaan. Met inachtneming van het 1%-sterftekanscriterium kunnen periodieke uitkeringen worden aangekocht. 
Men stelt derhalve zijn eigen inkomen vast voor een bepaalde minimale periode;
 4. Indien men geen behoefte heeft aan aanvulling op het inkomen, kan men wachten met onttrekken uit de stamrecht-dekkingspolis tot een later moment, zoals bijv. de 65-jarige leeftijd. Na de 65-jarige leeftijd is de loonheffing lager.

Stamrecht BV offerte en advies

Indien u meer wilt weten over de mogelijkheden van het oprichten van een Stamrecht BV of op zoek bent naar een passende offerte en een persoonlijk advies op maat dan kunt u deze  vrijblijvend hier aanvragen.