Fiscaal

Inkomen en fiscale aspecten van de BV.

Het inkomen van een BV kan uit verschillende componenten van de beleggingen komen. Als men kiest voor een vast oprentingspercentatge voor de stamrechtverplichting, moet deze met het vastgelegde rentepercentage jaarlijks opgerent worden.

Winst in de stamrecht BV wordt belast met vennootschapbelasting. Winst onder 200.000 euro per jaar wordt tegen 20% belast, hogere winst tegen 25% (tarieven 2013). Voor een beheersvergoeding wordt een vast percentage berekend van een 0,5%.

Ook obligaties en onroerend goed kunnen een bron van inkomsten zijn. Ook kan de BV gelden uitlenen aan derden tegen een marktconforme rente.

Kosten van de BV, zoals het salaris van de DGA, komen ten laste van de winst. Wanneer de DGA werkzaamheden verricht voor de BV, moet hij zichzelf een salaris toekennen uit de BV. Dit salaris wordt in principe gesteld op € 43.000,–. Een hoger salaris mag, een lager salaris is toegestaan indien het lagere salaris gerechtvaardigd is.

 

Management Fee’s

Een BV kan werkzaamheden voor derden verrichten. Daarvoor ontvangt de BV een fee. Ook dit vormt inkomen voor de BV. De BV zal (een gedeelte van) de fee aan zijn DGA doorbetalen als loon voor de verrichte werkzaamheden. Dergelijke werkzaamheden dienen in de doelstelling van de BV opgenomen te worden. Om te voorkomen dat een dienstbetrekking wordt aangenomen tussen de DGA en de derde waarvoor werkzaamheden worden verricht dient voor meerdere opdrachtgevers te worden gewerkt.

 

Liquidatie van uw Stamrecht BV

Naast het oprichten van uw Stamrecht BV kunnen wij u ook behulpzaam zijn bij de liquidatie (beëindiging) van uw stamrecht BV.

In het verleden zijn er nogal wat Stamrecht BV’s opgericht waarbij achteraf blijkt dat er een verkeerde keuze is gemaakt.

Zo wordt er soms een Stamrecht BV opgericht bij een relatief laag schadeloosstellingsbedrag, waarbij achteraf blijkt dat de doorlopende kosten van de Stamrecht BV vaak meer bedragen dan de opbrengsten. Of de schadeloosstelling was op zich wel voldoende echter de beleggingsresultaten en kosten van de Stamrecht BV vallen dermate tegen dat het soms verstandig is “op tijd verlies te nemen”.

Aan de andere -positieve- kant is het mogelijk dat u inmiddels een zodanig rendement heeft gemaakt dat u de waarde wenst vast te clicken en direct van de kosten van de Stamrecht BV af wilt zijn.

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij de liquidatie van de Stamrecht BV tegen een vooraf afgegeven vaste prijs en desgewenst uw geld onderbrengen in een risicoloze belegging met een fraai gegarandeerd rendement.

Bij verkoop van de aandelen van de BV wordt over het verschil tussen de verkoopprijs van de aandelen en de kostprijs daarvan (de gerealiseerde waardestijging) aanmerkelijk belang geheven van 25%.

Tevens dient de inschrijving van de BV bij de kamer van Koophandel doorgehaald te worden.